Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi
Responsive image

İş Akış Şemaları

Sıra No Dosya Başlığı Dosya
1 Gelen Evrak İş Akış Şeması
2 Giden Evrak İş Akış Şeması
3 Arşiv İş Akış Şeması
4 Hizmetiçi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması
5 İşe Başlama ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler İş Akış Şeması
6 Mazeret İzni İş Akış Şeması
7 Mal Bildirimi İş Akış Şeması
8 Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması
9 Yıllık İzin Alma İş Akış Şeması
Sıra No Dosya Başlığı Dosya
1 Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması
2 Doğrudan Temin İle Satın Alma İş Akış Şeması
3 İdari Mali İşler/Mutemet/Ayniyat İş Akış Şeması
4 Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
5 Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
6 Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
7 Sürekli ve Geçici Görev Yollu?u Ödeme İş Akış Şeması
8 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması
9 Taşınır ve Kayıt Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması
10 Telefon Faturaları Ödeme İş Akış Şeması
11 Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması
Sıra No Dosya Başlığı Dosya
1 Kütüphaneler Arası İşbirliği Sistemi (KİTS) İle Ödünç Alma ve İade İş Akış Şeması
2 Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) İş Akış Şeması
3 Kütüphane Kitap Basımı İş Akış Şeması
4 Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akış Şeması
5 Kütüphane Danışma Hizmetleri İş Akış Şeması
6 Kütüphane Materyali Teknik İşlemler İş Akış Şeması
7 Kitapların Rafa Yerleştirilmesi İş Akış Şeması
8 Kütüphane Ödünç Verme İş Akış Şeması
9 Kütüphane İade Etme İş Akış Şeması
10 Kütüphane Salon Hizmetleri İş Akış Şeması
11 Kütüphane Yıllık Sayım İş Akış Şeması
12 Kütüphane Satın Alınacak Yayın Listesi Oluşturma İş Akış Şeması
13 Kütüphane Elektronik Kaynak Kullanım İş Akış Şeması
Sıra No Dosya Başlığı Dosya
1 Basılı Yayın İşlemleri İş Akış Şeması
2 Basılı Dergi Yayın İşlemleri İş Akış Şeması
3 Elektronik Yayın İşlemleri İş Akış Şeması