Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi
Responsive image


Abone Olduğumuz Veritabanları
Logo Veritabanı Başlığı Açıklama Yardım Dokümanı Detay
American Chemical Society (ACS)

Kimya alanında tam metin dergiler.

Arab World Research Source

Bu eşsiz tam metin veri tabanı, Arap Araştırmaları, Orta Doğu Çalışmaları ve İslam Araştırmaları alanında okuyan ve çalışma yürüten öğrenciler ve araştırmacılar için birincil kaynaktır. Birçok konu disiplinini eksiksiz kapsayan Arab World Research Source, birçoğu Arapça olmak üzere yüzlerce tam metin kaynak içerir.

Dentistry & Oral Sciences Source™

Dentistry & Oral Sciences Source™ veri tabanı, diş hekimliği fakülteleri için hazırlanan, bu alandaki tek tam metin veri tabanıdır. Alanındaki tüm konuları detaylı bir şekilde kapsamasının ve zengin indekslemesinin yanı sıra, bu disiplindeki en çok takip edilen akademik dergileri ve kitapları tam metin olarak sunar.

EBSCO CINAHL Complete

CINAHL Complete (Hemşirelik, Ebelik, Yardımcı Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri) PubMed nasıl tıp alanında birincil danışma kaynağı ise CINAHL da hemşirelik, ebelik, yardımcı sağlık bilimleri ve sağlık hizmetleri alanlarında birincil danışma kaynağıdır.

EBSCO Discovery Services

Bilgi Merkezinin sahip olduğu bütün elektronik kaynakları tek bir ara yüz üzerinden kullanabilirsiniz.

EBSCO eBook Academic Collection

Kullanıcı sınırı bulundurmadan 195.000’den fazla e-kitaba erişim sağlayan EBSCO eBook Academic Collection hem sayı hem de içerik bakımından dünyadaki en geniş kapsamlı disiplinlerarası tam metin e-kitap veri tabanıdır.

EBSCO HiperKitap

Hiperlink tarafından geliştirilmiş, akademisyenlerin ve öğrencilerin akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi olan HiperKitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 350’den fazla yayınevinin 20.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. On binlerce e-kitabın yanı sıra HiperKitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.

Engineering Source

Mühendisler, mühendislik disiplinlerindeki öğrenciler, araştırmacılar ve profesyoneller için hazırlanan Engineering Source, 1.600’den fazlası tam metin olmak üzere toplamda 3.000’den fazla yayını indeksleyen, mühendislik alanları için tasarlanmış birincil tam metin veri tabanıdır.

İdeal Online Din Bilimleri Veritabanı

“İdealonline”, Din Bilimleri alan kitaplarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır. Bu alanda eğitim hizmeti veren araştırma merkezleri için yayınlara daha kolay erişim imkanı sunmaktadır.

İdeal Online Süreli Yayınlar Veritabanı

“İdealonline”, Popüler ve Akademik Süreli Yayınları bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.

İdeal Online Tıp Kitapları Veritabanı

“İdealonline”, Tıp kitaplarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.

Legal Online Veritabanı

Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

Legalbank ile;  içtihata (3.280.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (47.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (42.000 +) , tezlere (14.195 + ) dilekçe ve belgelere (3.600+) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.
Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net

LEHÇEDİZ Veritabanı

Türk Edebiyatının tüm tarihsel ve çağdaş metinleri ile Türk Dünyası Edebiyatlarının önemli metinleri üzerinde veriler sunan kapsamlı bir veritabanı olan Lehçediz’de yer alan tüm metinlerin her bir kelimesi ayrı ayrı numaralandırılmış ve gruplandırılmış böylece tanıklı ve tarihsel bir Türkçe sözlük oluşturulmuştur.

MEDLINE Complete

PubMed veri tabanının dünya üzerindeki en kapsamlı tam metin derlemelerinden biri olan MEDLINE® Complete, en önde gelen tıp ve sağlık bilimleri dergilerinin birçoğunu gecikmesiz olarak erişiminize sunarak, tıp fakültelerindeki araştırmacılar için eşsiz bir araştırma deneyimi sunar.

Nursing Reference Center Plus

Kanıta dayalı metodoloji ile hemşireler için özel olarak tasarlanmış olan Nursing Reference Center Plus veri tabanı, hemşirelerin, sorulara hızlı bir şekilde cevap verebilmesi, bakım planlarına hızlıca erişebilmesi ve ilgili eğitim videolarını kolayca bularak hemşirelik becerilerini güçlendirmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır

TSE (Türk Standartları Enstitüsü)

Bilimsel, teknik, deneysel çalışmaların kanıtlanmış sonuçlarını içeren, Türk Standartlarına Kütüphanemiz tarafından abone olunarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Turcademy Mühendislik Koleksiyonu

Turcademy içeriğinde yoğun olarak Türkçe akademik kitapların ve ders kitaplarının yer aldığı bir elektronik kitap veri tabanıdır. Turcademy kurumsal aboneliği kapsamında Turcademy veri tabanı içerisinde Anı Yayıncılık, Dora Yayınevi, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Literatür Yayınevi, Palme Yayınevi, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılığa ait Mühendislik Konu Paketindeki 600+ kaynak erişime sunulmaktadır.

UpToDate

Kanıta dayalı Tıp.

Veterinary Source

Veterinary Source hayvan sağlığının tüm yönlerine odaklanan tam metin bilimsel akademik ve popüler dergiler koleksiyonudur. Uluslararası kapsama sahip veri tabanı, veteriner hekimler, veteriner asistanları ve veterinerlik bilimi öğrencileri için önemli bir kaynaktır.