Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi
Responsive image

Basılı Dergi İşlemleri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitap Basım Rehberi

1. Aşama

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayını olarak basılı dergi yapmak isteyen akademik personelimiz öncelikle bağlı bulunduğu bölüme; “e-ISBN Başvuru Formunu” doldurarak başvuru yapacaktır.

Dergi Öneri Formu

2. Aşama

Akademisyenin başvuru yaptığı Bölüm Başkanlığı ilgili Fakültenin Dekanlığına üst yazı ile dergi basım isteğini bildirecektir.
3. Aşama

Yayın isteğinde bulunulan Fakülte Dekanlığı derginin basımını uygun görmesi halinde yayın isteğini Rektörlüğümüze üst yazı ile bildirecektir.
4. Aşama

Rektörlüğümüz yayın isteğini uygun görürse Yayın Komisyonu Başkanlığına durumu resmi olarak bildirecektir.
5. Aşama

Yayın isteğinin Yayın Komisyonumuzca uygun bulunması halinde Yayın Komisyonu Başkanlığımızca “Yayın Kurul Kararı” çıkarılacaktır.

Yayın isteği Yayın Komisyonunca uygun bulunmayan personel dergi basımı yapamayacaktır.

6. Aşama

Yayın isteğinin Yayın Kurulu Komisyonu tarafından uygun bulunması halinde ‘Yayın Kurul Kararı’ Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanacaktır.

7. Aşama

Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda ilgili dergiye tarafımızca ISSN numarası alınacaktır.

Not: Yayın hayatına girecek olan derginin belirlenen periyodlar dışında yayın yapması yasaktır. Yılda iki kez basımı düşünülen bir dergi mutlaka yılda iki sayı çıkarmak zorundadır. Yayın hayatına toplamda 2 kez ara verebilir ve mutlaka tarafımıza bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Yayın hayatı boyunca iki defadan fazla yayın hayatına ara veren derginin ISSN numarası otomatik silinecektir.