T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
TUBİTAK EKUAL Kapsamındaki Veritabanları
No Veritabanı Adı Açıklama İçerik
1 EBSCOHOST: Academic Search Premier

514.924 tam metin [Akademik dergiler, klinik başlıklar, yazar profilleri, biyografiler, vaka incelemeleri, konferans bildirileri, ülke ekonomik raporları, tartışma metinleri vb.]
KULLANIM KILAVUZU (URL)

2 IEEE Xplore

(IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, biyoteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.)

3 iThenticate

"iThenticate" adlı İntihali engelleme programının üniversitelerin erişimine açılması yönündeki veritabanıdır. Üniversitemiz kullanıcıları iThenticate'i kullanabilmeleri için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına müracaatla şifre almaları gerekmektedir.

Yetkili Kullanıcılar ve Özel Şartlar

*Üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.

4 Web of Science

(Dergilerin etki değerleri, araştırma performansı ölçümleri, kütüphanelerin koleksiyon geliştirme vs gibi çalışma alanlarında kurumların başvurabileceği temel bir kaynaktır. Birçok bilim dalı ve disiplinde 16.000'in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır.)

5 Ovid LWW Total Access

(Tıp, Hemşirelik ve Eczacılıkla ilgili dergilere erişim sağlanmıştır.)

6 ScienceDirect

(Science Direct, Elsevier Science Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan disiplinler arası elektronik veri tabanıdır. Ayrıca bu veri tabanından bibliyografik bilgi de taranabilir.)

7 Taylor & Francis

(Veritabanı; fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, biyoloji, psikoloji, eğitim, isletme, kimya ve beşeri bilimlerde yaklaşık 1039 dergiye 1997'den itibaren tam metin erişim sağlamaktadır. Bu dergilerin 552 adedi Sosyal ve Beşeri Bilimler; 487 adedi ise Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp alanındadır.)

8 Hakia

Semantik web de aramalarınızı kolaylaştıran ve hızlandıran veritabanıdır. Günümüzün lider arama motorları (Google, Yahoo, gibi) sadece anahtar kelime, meta arama, indeksleme ya da buna benzer ilk-nesil teknolojileri kullanırken, hakia teknolojisi yeni bir alt yapı tasarımı ve bu yapıya entegre edilmiş semantik algoritmaları içeriyor.

9 CAB

 

Tarım, Orman, Veterinerlik, Su Ürünleri Fakülteleri ile Tarım Bilimleri, Deniz Bilimleri alanında eğitim veren üniversiteler ile Tarım Bakanlığı Araştırma Merkezlerini ait yayınları içeren bibliyografik veri tabanıdır. 1973 den günümüze 4.8 milyon kayıt vardır ve yıllık 200,000 civarında kayıt eklenir. Kayıtların %95 i İngilizce özetlidir.
10 ISI Proceedings

Hazırlanıyor

11 Scopus

SciVerse Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan ; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veritabanıdır.

 

YÖNETİCİ ARACINA (ADMIN TOOL) GİRİŞ: TÜM HESABINIZIN YÖNETİLMESİ :

http://trainingdesk.elsevier.com/tr/videos/y-net-c-aracina-admin-tool-g-r-t-m-hesabinizin-y-net-lmes

YÖNETİCİ ARACI TEMEL EĞİTİMİ: SCIVERSE SCOPUS’UN KULLANILMASI :

 

http://trainingdesk.elsevier.com/tr/videos/y-net-c-araci-temel-e-t-m-sciverse-scopus-un-kullanilmasi

KULLANIM KLAVUZU :

http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/scopus_kullanim_kilavuzu_tur.pdf

 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ