T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı-Prof.Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi - SİVAS

Yayın İşlemleri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitap Basım Rehberi

1. Aşama
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayını olarak kitap basımı yapmak isteyen akademik personelimiz öncelikle bağlı bulunduğu bölüme; “Yayın isteği Dilekçe Örneği” formunu doldurarak başvuru yapacaktır.

Yayın İsteği Dilekçe Örneği Formuna erişmek için tıklayınız!

2. Aşama

Akademisyenin başvuru yaptığı Bölüm Başkanlığı ilgili Fakültenin Dekanlığına üst yazı ile kitap basım isteğini bildirecektir.

3. Aşama

Yayın isteğinde bulunulan Fakülte Dekanlığı kitap basımını uygun görmesi halinde yayın isteğini Rektörlüğümüze üst yazı ile bildirecektir.

4. Aşama

Rektörlüğümüz yayın isteğini uygun görürse Yayın Komisyonu Başkanlığına durumu resmi olarak bildirecektir.

5. Aşama

Yayın isteğinin Yayın Komisyonumuzca uygun bulunması halinde Yayın Komisyonu Başkanlığımızca “Yayın Kurul Kararı” çıkarılacaktır.

Yayın isteği Yayın Komisyonunca uygun bulunmayan personel kitap basımı yapamayacaktır.

6. Aşama

Yayın isteğinin Yayın Kurulu Komisyonu tarafından uygun bulunması halinde ‘Yayın Kurul Kararı’ Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanacaktır.

7. Aşama

Yayın isteği Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan akademik personel “Yayın Öneri” formunu doldurarak (ıslak imzalı olacaktır.), “Yayın Sözleşme” Formu(2 Adet ıslak imzalı olacaktır.), 1 Adet spiral çıktı, Kitabın PDF veya Word formatındaki aslını Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına elden veya kurumsal mail (kutup@cumhuriyet.edu.tr) yoluyla teslim edecektir.

Not: Bu aşamada kitabın yazarının kitabın word, pdf veya kitabın çıktısıyla birlikte Üniversitemiz Matbaası ile görüşmesi gerekmektedir.

Yayın Öneri Formu için tıklayınız!

Yayın Sözleşme Formuna erişmek için tıklayınız!

8. Aşama

Yayın Komisyonu Başkanlığı tarafından belirlenen üç jüri üyesine basılacak olan kitap, Yayın Komisyonu tarafından gönderilecek ve jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacaktır. Jüri üyeleri kitabı inceledikten sonra, varsa gerekli düzeltmeler yazardan istenecek ve düzeltilmiş yayın tekrar yayın komisyonuna sunulacaktır.

Not: Jüri üyeleri Yayın Komisyonu tarafından belirlenecektir.

9. Aşama

Yayın üzerindeki tüm incelemeler tamamlanıp, jüri üyelerinin ve Yayın Komisyonunun uygun bulması durumunda ilgili yayına tarafımızca ISBN numarası alınacaktır.

10. Aşama

ISBN numarası alınmış olan esere Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) üzerinden tarafımızca bandrol talebi yapılacaktır. Kitabın bandrol ücreti ve Bandrolün kargo ücreti yazar tarafından ödenecektir.

İlgili Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) İBAN numarası tarafımızca yazara bildirilecektir. Ödeme yapıldığına dair Banka Dekontu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının  mail adresine (kutup@cumhuriyet.edu.tr) gönderilecektir.

11. Aşama

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) tarafından gönderilen bandroller üniversitemiz matbaasına teslim edilecek ve kitabın basım aşamasına geçilecektir.

 

Not: Basılan kitaplardan 7 tanesi Sivas Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesine, 1 tanesi Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne, 2 tanesi Kütüphanemiz raflarına, 4 tanesi Kütüphanemiz arşivine konulmak üzere Kütüphanemizce toplam 14 tanesi alınacaktır.