T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı-Prof.Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi - SİVAS

Sorumluluklarımız

– Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynakları sağlamak,

– Kurumun bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek,

– Bilgiye kolay ve hızla erişebilmek için gerekli düzenlemeleri yapmak,

– Elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak,

– Kaynak ödünç vermek,

– Bilgi okuryazarlığı eğitimini desteklemek,

– Kurumsal veri tabanlarını oluşturmak.