Başlık
IEEE/IEL (Tubitak Ekual)
Açıklama

 IEEE Xplore elektronik dergi veritabanı bilgi teknolojisi, bilgisayar bilimleri, iletişim, multimedya, müzik, nanoteknoloji, sibernetik ve teknoloji ve toplum gibi konularda 3.019.451 elektronik belgeye tam metin (full text) olarak erişim sağlamaktadır.

IEEE / IEE Electronic Library (IEL) veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.
IEEE / IEE Electronic Library (IEL) ile;
• Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter),
• IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere,
• Bütün güncel IEEE Standartlarına,
• 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

Dosyalar