Başlık
Turnitin
Açıklama
Öğrencilerle, eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır.
Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmektedir. 
Programa Öğretim Görevlileri Öğretmen olarak tanıtıldıktan sonra ilgili kişiler sınıf oluşturup öğrencilerini sınıflarına kaydetmeleri gerekmektedir.
 
Erişim adresi : http://turnitin.com/tr/login
Programa kayıt için gerekli şifreleri Kütüphane Dokümantasyon Daire  Başkanlığın'dan temin edebilirsiniz.
Tel : 1471
Mail : kutup@cumhuriyet.edu.tr
Dosyalar