Başlık
Uysal-Walker Türk Öyküleri Sandığı
Açıklama

Arşiv, Türk Halkbilimi ve edebiyatından öyküler, masallar, destanlar, ezgiler, görüntüler ve kılavuzlar içermektedir. Arşivde yer alan kaynaklar arasında Kutadgu Bilig, Şecere-i Türk, Manas gibi eserler yer almaktadır.