Başlık
Devlet Planlama Teşkilatı
Açıklama

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanan tüm rapor, kalkınma planları, uzmanlık tezleri, yıllık planlar, süreli yayınlar ve çalışma planlarına erişim sağlanabilir.