Başlık
Index to Organism Names
Açıklama

BIOSIS veritabanı içinde yer alan hayvan, bitki ve virüs isimlerini içeren bir indekstir.