T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı-Prof.Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi - SİVAS


Abone Olduğumuz Veritabanları

Veritabanı Başlığı Veritabanına ait Açıklama, Linkler, Dosyalar ve Kullanım Kılavuzları

American Chemical Society (ACS)

Kimya alanında tam metin dergiler.

ACS tarafından yayınlanan; uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, biyoteknoloji, temel kimya, organik kimya, eczacılık, polimer ve malzeme bilimi konularında 35 adet dergiye 1879 yılına dek uzanan arşivleriyle beraber tam metin erişim sağlanır.

Yardım Dokümanları

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu

EBSCO CINAHL Complete

CINAHL Complete (Hemşirelik, Ebelik, Yardımcı Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri) PubMed nasıl tıp alanında birincil danışma kaynağı ise CINAHL da hemşirelik, ebelik, yardımcı sağlık bilimleri ve sağlık hizmetleri alanlarında birincil danışma kaynağıdır. Dolayısıyla, bu alanlara yönelik bölümleri bulunan üniversiteler için olmazsa olmaz bir kaynaktır. CINAHL Complete kendi alanında dünyanın en kapsamlı veri tabanıdır. CINAHL’da indekslenen 1400’den fazla dergi, CINAHL Complete veri tabanında tam metin olarak bulunmaktadır. CINAHL Complete sadece dergi içeren bir veri tabanı değil, komple bir araştırma ve destek aracıdır.

CINAHL Plus with Full Text, dünyada hemşirelik, hasta bakimi ve benzer konulardaki temel dergileri içeren dünyanın en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. CINAHL’da 770’un üzerinde dergi, tam metin olarak kullanıma sunulmaktadır.

• Veri tabanındaki yayın listesi

• Veri tabanındaki konu başlığı listesi

• Veri tabanı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

• Veri tabanına Mobile erişim adresi için tıklayınız.

EBSCO Discovery Services

Bilgi Merkezinin sahip olduğu bütün elektronik kaynakları tek bir ara yüz üzerinden kullanabilirsiniz.

EBSCO eBook Academic Collection

Kullanıcı sınırı bulundurmadan 195.000’den fazla e-kitaba erişim sağlayan EBSCO eBook Academic Collection hem sayı hem de içerik bakımından dünyadaki en geniş kapsamlı disiplinlerarası tam metin e-kitap veri tabanıdır. EBSCO eBook Academic Collection’ın sunduğu kapsamlı içerik, araştırmacıların ihtiyaçlarına en uygun kaynaklara en hızlı şekilde erişmelerini sağlamaktadır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kullanımı kolay yönetim araçları ile akademik kütüphaneler için vazgeçilmez bir kaynak olan koleksiyon, içerdiği tüm e-kitapları sınırsız kullanıcı erişimi ile sunmaktadır ve yeni kitaplar ek ücret ödenmeden koleksiyona düzenli olarak eklenmektedir.

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

EBSCO HiperKitap

Hiperlink tarafından geliştirilmiş, akademisyenlerin ve öğrencilerin akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi olan HiperKitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 350’den fazla yayınevinin 20.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. On binlerce e-kitabın yanı sıra HiperKitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.

Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 8435 kitabı bulunmaktadır.

 

İdeal Online Süreli Yayınlar Veritabanı

İdealonline, tıp, fen bilimleri, edebiyat, tarih, sanat, mühendislik gibi alanlarda kapsamlı ve geniş bilgiyi Türkçe kaynaklarda da bulabilmek için oluşturulan bir elektronik veritabanıdır. 

İdealonline, bir kişiye dünyanın herhangi bir yerinden bilgisayarıyla yukarıda belirttiğimiz alanlarda her türlü bilgiye ulaşabilme imkanı sağlayan bir platformdur. 

1.Dergilerin geçmiş ve güncel sayılarına ulaşmak kolaylaşacak,
2.Kütüphaneler kullanıcıların ayağına getirelecek,
3.Mekan ve zaman kısıtını ortadan kaldırarak dünyanın her tarafından istenilen zamanda 7/24 bilgi arşivine ulaşım imkanı sağlanacak,
4.Yazılı kaynakların tahriş olmadan korunması sağlanacak,
5.Kullanıcılar aradıkları bilgilere kolayca ulaşma imkanı elde edecek,
6.Elektronik ortama aktarılan kaynaklara araştırmacıların daha kolay ulaşması sağlanmış olacak. Buda Türkçe daha fazla kaynak yayınlanmasına ve araştırmacaıların eser verimliliğinin artmasına neden olacaktır,
7.Yayınlanan eser sayısındaki artış; bilgi kalitesindeki artışı da beraberinde getirecektir,
8.Türkçe kaynaklarda bilgi paylaşımı artacak,
9.Yurtdışından Türkçe kaynaklara ulaşmak isteyenler, istedikleri kaynaklara kolayca ulaşabilme imkanına sahip olacaklar,
10.Öğrenciler, öğretmenler, öğretim görevlileri, araştırmacılar Türkçe bilgi kaynaklarına kolaylıkla ulaşma imkanına sahip olacaklar.

İdealonline, veri tabanı ek olarak neleri sağlayacak? 

 • Sanal ortamda herkes kendi kütüphanesini oluşturabilecek, kullanıcı kendi kütüphanesine istediği dergileri, kitapları koyabilecek,
 • Etkin arama motoru sayesinde istenilen bilgiye kolayca erişim imkanı elde etmiş olacak,
 • Basit ve kolay okuma platformu sağlanacak,
 • Çalıştığı projeleri, okuduğu metinleri tanımladığı klasörler altında toplayabilecek,
 • Basılı kitap okur gibi elektronik ortamda metinleri okuyacaklar, önemli görülen yerlerin altını çizip notlar alabilecekler,
 • Metinleri okurken ansiklopedi ve sözlüklere başvurabilme imkanı sağlanacak.

İdeal Online Din Bilimleri Veritabanı

“İdealonline”, Din Bilimleri alan kitaplarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır. Bu alanda eğitim hizmeti veren araştırma merkezleri için yayınlara daha kolay erişim imkanı sunmaktadır. İdealonline güncel içerik bilgileri · 1.200+ Din Bilimleri Alan Kitabı Sistemde Yer Alan Bazı Yayınevleri · Çıra · Siyer · İnkılab · Arı Sanat · Mevsimler · İpek · Osmanlı Yayınevi · Bedir · Gül Neşriyat · DBY · Kayıhan · Gelenek · Ehil · Beka · Rağbet · Pınar · Kurtuba

İdeal Online Tıp Kitapları Veritabanı

“İdealonline”, Tıp kitaplarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır. Tıp eğitimi sürekli okumayı ve yenilikleri takip etmeyi gerektirir. İdealonline farklı yayınevlerinden Tıp alan kitaplarını bir araya getirerek araştırmacılara sunmaktadır. İdealonline güncel içerik bilgileri: · 350+ Türkçe Tıp Kitabı

MathSciNet

MathSciNet, 1800’lü yıllardan günümüze kadar gelen matematik ve ilgili konularda yapılmış yayınlar, yayınlara ait eleştiri, atıf, bibliyografik bilgi,özetçe veren bir veritabanıdır.

MathSciNet, 1800’lü yıllardan günümüze kadar gelen matematik ve ilgili konularda yapılmış yayınlar, yayınlara ait eleştiri, atıf, bibliyografik bilgi,özetçe veren bir veritabanıdır.

Matematik ve matematiğin uygulama alanları olan Mühendislik, Fizik, Bilgisayar gibi konularda tüm dünyada yayınlanmakta olan makalelerin özet değerlendirmeleri’ni içermektedir.

Kullanım Rehberi

Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Legal Online Veritabanı

 • Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.
  Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (480 +) ve 14 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (690 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.
  Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplikLegalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (34.500 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.
  Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net

71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe ulaşılmaktadır.

Türkiye Atıf Dizini

Türkiye’deki TEK ULUSAL ATIF TARAMA dizinidir. Tek bir arama ile 510 dergide yayımlanan güncel makale başlıklarını hızlıca liste halinde görebilme, ilgi duyulan makalenin Türkçe-İngilizce özetine kolayca göz atabilme, istenilen makalenin tam metnine (pdf) anında erişebilme. Makaleyi kaynak gösteren diğer makaleleri, makalenin yazarının başka makalelerine aldığı atıfları inceleyebilme. Kayıtlı dergi sayısında her geçen gün artış. Arastırmacıların konu ve kaynak tarama için harcadıkları zaman sorunlarına, ulusal düzeyde, hızlı, tek merkezden ve kolay arama ile çözüm sağlamaktadır. Dizin’e kayıtlı dergilerin yeni sayılarının sürekli takibi ile anlık veri girişlerinin yapıldığı geniş ve güncel bir veritabanıdır. Dergilerin ve makalelerin etkinliklerinin karşılaştırılabilmesi için; ulusal etki değeri, ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, aldıkları atıf sayıları, uluslararası etki değerleri (impact factor), yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok başlığı içeren ve veri tabanına kayıtlı ulusal dergilerin verilerinden derlenen “istatistik” menüsü yer almaktadır. Dergilerin, kaynak gosterilirken kullandıkları kısaltmalarını, yayın periyotlarını, kayıtlı oldukları indeksleri içeren kısa bilgilerini içermektedir. Başka makalelerden atıf almış makale başlığı, ilk tarama ekranında görüntülenebilmektedir. ÖNEMLİ NOT: www.atifdizini.com adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “üye ol” sekmesinden her kullanicinin bir kereye mahsus ”yeni kullanici” olarak kurumsal email adresi (edu.tr adresleri ) ile kayit yapmanız gerekmektedir. Bu kayit islemi tamamlandiktan sonra, firma tarafından kullanıcıya onay maili gönderilmektedir. Onay maili gedikten sonra, kullanici adi ve sifre ile her zaman kurum ici/kurum disi erisim sağlayabilirsiniz.

Erişim için tıklayınız

TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Standartları

Bilimsel, teknik, deneysel çalışmaların kanıtlanmış sonuçlarını içeren, Türk Standartlarına Kütüphanemiz tarafından abone olunarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Standartlara Erişmek İçin ; https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/StandardAra.aspx Adresinden ilgili alanlarda tarama yapıp, tam metin standart taleplerinizi TS No’ ile Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığından talep edebilirsiniz. Standart Tam Metin Talepleriniz İçin; kutup@cumhuriyet.edu.tr ; Burhan GÜRBÜZ / 4886 Nuri KARATAŞ / 4868 Atacan KARAKAYA / 4867 Gülşah KUZUCUOĞLU / 4885 adresinden ya da telefon numaralarından irtibata geçebilirsiniz.

Turcademy Mühendislik Koleksiyonu

Turcademy içeriğinde yoğun olarak Türkçe akademik kitapların ve ders kitaplarının yer aldığı bir elektronik kitap veri tabanıdır. Turcademy kurumsal aboneliği kapsamında Turcademy veri tabanı içerisinde Anı Yayıncılık, Dora Yayınevi, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Literatür Yayınevi, Palme Yayınevi, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılığa ait Mühendislik Konu Paketindeki 600+ kaynak erişime sunulmaktadır.

Kullanım rehberi için;

Kullanım Rehberi

UpToDate

Kanıta dayalı Tıp.

World eBook Library

World eBook Library akademik araştırmalara yardımcı elektronik kitap ve elektronik belgelerin sunulduğu dünyanın en büyük elektronik kütüphanelerinden biridir. PDF formatında sınırsız kullanım ve indirme imkanı elde edebilir, her dilde ve her konu başlığında 3 milyondan fazla akademik araştırma kitabına ve belgeye tam metin erişebilirsiniz.

World eBook Library akademik araştırmalara yardımcı elektronik kitap ve elektronik belgelerin sunulduğu dünyanın en büyük elektronik kütüphanelerinden biridir. PDF formatında sınırsız kullanım ve indirme imkanı elde edebilir, her dilde ve her konu başlığında 3 milyondan fazla akademik araştırma kitabına ve belgeye tam metin erişebilirsiniz.

* PDF formatında sınırsız kullanım ve indirme imkanı

* Her dilde ve her konu başlığında binlerce kitap

* Eşsiz bir birincil kaynak ve nadir eser koleksiyonu

* Dünyanın en büyük elektronik kütüphanesi