T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
Sorumluluklarımız

- Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynakları sağlamak,

- Kurumun bilgi ihtiyaçlarını yanıt vermek,

- Bilgiyi kolay ve hızla erişebilmek için gerekli düzenlemeleri yapmak,

- Elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak,

- Kaynak ödünç vermek,

- Bilgi okuryazarlığı eğitimini desteklemek,

- Kurumsal veri tabanlarını oluşturmak.

 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ