T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
Diğer Kütüphaneler

Üniversite Kütüphaneleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kütüphanesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi
Bozok Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Çağ Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğitim Fakültesi
Dokuz Eylül Üniv. Mühendislik Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi
Erciyes Üniv.Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu
Erciyes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF
Erzincan Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fatih Üniversitesi Ankara MYO Kütüphanesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
GATA Kütüphanesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Girne Amerikan Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kütüphanesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kadir Has Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kara Harp Okulu
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Kütüphanesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi
Niğde Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Polis Akademisi
Rize Üniversitesi
Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Sabancı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Kütüphanesi
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 

 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ