T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
APS'DE YENİ DERGİ ERİŞİMİ: PHYSICAL REVIEW FLUIDS! Tüm Duyurular

 American Physical Society (APS)'ye yeni bir dergi katıldı  -

_PHYSICAL REVIEW FLUIDS_ [1]!  Erişime açılan bu yeni dergi,
akışkan madde dinamiğinde temel anlayışı ilerletmek ve ek
araştırma alanlarını kapsayacak şekilde yenilikçi araştırma
olanağı sunmaktadır.
Physical Review Fluids _erişim adresi: http://journals.aps.org/prfluids

 
 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ