T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
PDC Felsefe Veritabanı Denem Erişimi Tüm Duyurular
elsefe (Philosophy Documentation Center - PDC) veritabanı,
Felsefe ve Felsefe ile ilgili tüm bilim dallarını, uygulamalı etik ve ilahiyat
alanlarında yayımlanan 130 kadar akademik e-derginin yanı sıra, seri kitaplar,
konferans bildirileri, vb. kaynaklar içerir.
130.000'den fazla makalenin yer aldığı koleksiyon, konusunda en yetkin
veritabanlarından birisidir.
PDC Felsefe veritabanı, COUNTER uyumlu kullanım istatistiği ve Metadata, DOI,
CrossRef desteği sağlar.

Örnek konu başlıkları:
* Analitik Felsefe
* Antik Çağ Felsefesi
* Bilim Felsefesi
* Çağdaş Felsefe
* Eğitim Felsefesi
* Felsefe Tarihi
* Gençler için Felsefe
* İlahiyat
* İş ve Profesyonel Etik
* Sosyal ve Politik Felsefe
* Uygulamalı Felsefe

Erişim Adresi :

http://www.pdcnet.org/collection
 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ