T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
Matematik ve İstatistik Veritabanları Deneme Erişimi Tüm Duyurular
Duke University Press firmasi tarafindan sunulan Project Euclid Prime, Duke
Mathematical Journal(DMJ) ve Duke Mathematical Journal :Volume 1-100
(DMJ100) veri tabanlari deneme erişimine açılmıştır.


ERISIM

Project Euclid Prime Collection erisim adresi:
<http://projecteuclid.org/prime> http://projecteuclid.org/prime

Duke Mathematical Journal (DMJ)(1999-2012) erisim adresi :
<http://ProjectEuclid.org/dmj> http://ProjectEuclid.org/dmj

Duke Mathematical Journal :Volume 1-100 (DMJ100):
<http://projecteuclid.org/dmj100> http://projecteuclid.org/dmj100
 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ