T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
LexisNexis TotalPatent Deneme Erişimi Tüm Duyurular
LexisNexis TotalPatent
 
 Geliştirilmiş birinci seviyedeki patent verilerini en geniş online arşivde
araştırma imkanı sunan TotalPatent, inovasyon ve entelektüel mülkiyet söz konusu
olduğunda en kapsamlı, kesin ve dinamik patent arama ve bu patentlere ulaşma
sistemini sunan bir kaynaktır.

Patent başvurusu yaparken, patent ihlali ve patent lisanslama konularında yaşanan
sorunların korunmasına yardımcı olan TotalPatent, tek bir kaynak ve araçtan
sağlanabilen 100 patent otoritesi ve 30 tam metin ile en geniş patent içeriği
sunmaktadır. Ayrıca TotalPatent sayesinde resimlere, hukuki statülere,
alıntılara, patent ailesi hakkında verilere ve aranabilir sıkıştırılmış PDFlere
erişilebilir.
Total Patent URL: https://www.lexisnexis.com/totalpatent/signonForm.do

 

 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ