T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
E-Marefa Veri Tabani Deneme Erişimi Tüm Duyurular
E-Marefa Arap dünyasının en prestijli akademik yayıncıları tarafından hakemli
dergilerde yayınlanan tam metin makalelere, istatistiklere, tezlere erişim imkanı
sunmaktadır.


·     18 Arap ülkesinden 515 adet dergi,

·     18 Arap ülkesinin istatistik departmanı, Merkez Bankası ve finansal
pazarından 500 istatistiksel rapor,

·     Son yıllarda basılmış 7500 kitap incelemesi,

·     Arap üniversitelerinde tamamlanmış, Arapça, İngilizce ve Fransızca
mastır ve doktora tezleri,

·     50000'den fazla akademik makale özeti.

Kurumunuz için E-Marefa veritabanları 24 Aralık 2013 tarihine kadar IP tanımlı
olarak deneme erişimine açılmıştır.
Erişim detayları aşağıda bilginize sunulmuştur.

Hizmet

Veritabanları

Deneme erişimi erişim linki

Periodicals and Statistical Reports

Human Sciences
Social Sciences
Natural & Life Sciences
Engineering Sciences and Information Technology
Pharmacy, Health & Medical Sciences
Economics & Business Administration
Periodic Statistical Reports

http://www.e-marifah.net/kwc/app/f?p=109:1:6202619857984:redirectlangpage:NO:::


 

 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ