T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
TEBDİZ : Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü Tüm Duyurular

 En Kapsamlı, Bağlamlı, Tanıklı Tarihsel Türkçe Sözlük.

TEBDİZ Sistemi kelimelerin bağlamdan çıkarılan anlamlarının kaydedilmesiyle oluşturulmuş tarihsel bir sözlüktür. Birçok tez ve makale ile bilimselliği kanıtlanmış bir sistemdir.

Erişim Linki : http://www.tebdiz.com/

 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ