T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
Legal Online (Hukuk) Veritabanı'na Abonelik Duyurusu (2020) Tüm Duyurular

         Ayrıntıları verilen Legal Online (Hukuk)  Veritabanı'na Üniversitemiz tarafından abone olunarak, kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

·  “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere, 

 

·   22.000’den fazla makaleye, 

 

·   650’den fazla dergiye, 

 

·  400’den fazla kitaba,    

 

        71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe ulaşılmaktadır.

 

Erişim Linki : https://legalbank.net/arama

 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ