T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veritabanı Tüm Duyurular

 

“Lebib Yalkın tarafından 63 yıllık tecrübe ve en son teknolojinin imkanlarıyla  geliştirilen MEVBANK Veritabanı, mevzuat araştırmalar için en güncel  İçtihat ve Mevzuat ile yorumlu uzman Makalelerini içerir. MEVBANK  Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler,  tüzükler, yönetmelikler, tebliğler 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunulmaktadır.  Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da  veritabanımızdan ulaşabilirsiniz.”

 

Lebib Yalkın Mevbank

 

Erişim Adresi : http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/cumhuriyet-uni

 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ