T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
ONLİNE LEGAL VERİTABANI DENEME ERİŞİMİ Tüm Duyurular

 Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;
 
22.000’den fazla makaleye,  

650’den fazla dergiye,  

400’den fazla kitaba, 

“Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun,KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,  

71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe,
 
tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim imkanı mevcuttur.

Erişimi adresi : 

Kitap ve Dergilere erişim için: www.legal.com.tr


Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim için: www.legalbank.net 
 

 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ