T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
Türk Hukuku Veritabanı Deneme Erişimi Tüm Duyurular

                

                                                            HukukTürk Veritabanı 

 

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler).

Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları).

Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. 

Ayrıca Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) gibi faydalı servisler yer almaktadır.

                                                 

                                                                                   www.hukukturk.com

                                                                               “KULLANMA VE TANITIM KILAVUZU”

 

14.10.2019 - 31.12.2019 Tatihleri Arasında Deneme Erişime Açılmıştır.

 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ