T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
HukukTürk veri tabanı deneme erişimi hakkında Tüm Duyurular

 Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

Erişim adresi : (www.hukukturk.com) 

31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR DENEME ERİŞİMİNE AÇILMIŞTIR.

 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ