T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
   
     
 

 
HukukLink Veritabanı Deneme Erişimi Tüm Duyurular
Hukuklink Ana Başlıkları;
*             İçtihatlar (Yargıtay,Danıştay,Sayıştay,AİHM,Anayasa
Mahkemesi,Uyuşmazlık Mahkemesi kararları)
*             Mevzuat (Kanunlar,Kanun Hükmünde
Kararnameler/Tüzükler,Yönetmelikler,Tebliğler,Bakanlar Kurulu
Kararları,Genelgeler,Uluslararası Anlaşmalar)
*             Makaleler (Hukuk ve Sosyal Bilimler ile ilgili akademik makaleler)
*             Dilekçeler (Hukuk,Ceza,İdari,Vergi,İcra,İş) İhtarnameler, Formlar
(Müzekkereler,İcra Formları,Tutanaklar) Mektuplar,Sözleşmeler (İş Mevzuatı)
*             Pratik Bilgiler (Online Güncellenen Hukuki, ve Ekonomik Veriler)
*             Haberler (Hukukla ilgili hergün eklenen haberler ve arşivi)
*             E-Dergi (14 Ayrı Hukuk Branşında Yayınlanan Dergi ve Arşivleri:
Leges Hukuk Dergisi, Leges İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku Dergisi, Leges İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Leges Özel Hukuk Dergisi,Leges Kamu Hukuku
Dergisi,Leges Ceza Hukuku Dergisi,Leges Fikri ve Sınai Haklar Dergisi,Leges
Bankacılık ve Finans Hukuku Dergisi,Leges Mali Hukuk Dergisi ,Leges Ekonomi ve
Hukuk Araştırmaları Dergisi,Leges Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi,Leges
Anayasa ve İdare Hukuku Dergisi,Leges Sosyal Bilimler Dergisi,Leges İnforma
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi)

 

Erişim Adresi : www.hukuklink.com

 
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ