Veritabanları ve İndeksler
Bu kaynakların kullanımı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ fakülte üyeleri, öğrencileri ve personeli ile sınırlı olup, sadece kişisel araştırma yapmak ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. Yerleşke dışından kullanılamaz. Veritabanlarının kullanım kuralları aşağıda sıralanmıştır.

     YAPILABİLİR
• Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir (tek bir makale, bir kitabın bir bölümü, tek bir tez, gibi).
• Veritabanları kişisel bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. (Örneğin: araştırmanızda veya dersinizde kullanabilirsiniz)
• Veritabanlarından alınan kopyalar yalnızca CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ içerisinde, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ personeli ve öğrencilerle paylaşılabilir.

     YAPILAMAZ
• Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, sistematik şekilde, çok sayıda yayının kopyalanması yasaktır.
• Veritabanının satılması, içeriğinin dağıtılması veya kar amaçlı kullanılması yasaktır.
• Veritabanından kopyalanan bilgilerin, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ öğrencileri ve personeli dışındaki kişilerle paylaşılması yasaktır.
• Veritabanlarından kopyalanan içerik bilgisi veya makalelerin, e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılması yasaktır.
• Veritabanlarında yer alan bilgilerin üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.